Shuffle

clase de dibujo de Atxu Amann del cuatrimestre de otoño de 2011

shufle 10

shufle 9

shufle  7

shufle 6 

shufle 5 

shufle 4

shufle 3

shufle 2

shufle 1

 

Leave a Comment